Ekassa sp. z o.o.

Dane Rejestracyjne Spółki

EKASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twarda 18, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000637673, posiadająca NIP: 5272780167, oraz REGON: 365426420 (dalej „Spółka”). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200 050,00 zł, wniesiony w całości wkładem pieniężnym.

Kontakt
Ekassa sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
Mail: info@ekassa.com